Course Image יסודות הבריאות הטבעית - בהנחיית הרב יובל - 14 שיעורי חובה

קורס יסודות הבריאות הטבעית בהנחיית הרב יובל הכהן אשרוב - 14 שיעורי חובה

Course Image מבוא לאנטומיה פיזיולוגיה וכימיה - בהנחיית ד''ר אשר כהן וספיר גיידה - 13 שיעורי חובה

קורס מבוא לאנטומיה פיזיולגיה וכימיה, 13 שיעורי חובה של ד"ר אשר כהן והגב' ספיר גיידה

Course Image מבוא לבריאות טבעית - 4 שיעורי חובה בהנחיית אסף אלזרע ואיתמר שיטרית
מבוא לבריאות טבעית - קורס העשרה והתפתחות מקצועית - 4 שיעורים בהנחיית אסף אלזרע ואיתמר שיטרית
Course Image שיעורי מבוא לאנטומיה פזיולוגיה - חובה לצפייה עד לפתיחת שנה ב'

קורס אנטומיה פיזיולוגיה מורחב בהנחיית ד"ר אשר כהן - 24 שיעורי העשרה והתפתחות מקצועית