Help with Search courses
Course Image חובה לצפייה עד לפתיחת שנה ב' - שיעורי אנטומיה פזיולוגיה מורחב - תש"פ

קורס אנטומיה פיזיולוגיה מורחב בהנחיית ד"ר אשר כהן - 24 שיעורי העשרה והתפתחות מקצועית

Course Image יסודות הבריאות הטבעית - בהנחיית הרב יובל - 14 שיעורי רשות - תש"פ

קורס יסודות הבריאות הטבעית בהנחיית הרב יובל הכהן אשרוב - 14 שיעורי חובה

Course Image מבוא לאנטומיה פיזיולוגיה וכימיה - בהנחיית ד''ר אשר כהן וספיר גיידה - 13 שיעורי רשות - תש"פ

קורס מבוא לאנטומיה פיזיולגיה וכימיה, 14 שיעורי חובה של ד"ר אשר כהן והגב' ספיר גיידה

Course Image מבוא לבריאות טבעית בהנחיית אסף אלזרע ואיתמר שיטרית  - תש"פ
מבוא לבריאות טבעית - קורס העשרה והתפתחות מקצועית - 4 שיעורים בהנחיית אסף אלזרע ואיתמר שיטרית