עזרה עם חיפוש קורסים

קורסים זמינים

קורס מבוא לאנטומיה פיזיולוגיה וכימיה, 13 שיעורי חובה של ד"ר אשר כהן והגב' ספיר גיידה - יש לצפות בכל הקורס עד לשיעור כיתתי מספר 9 פחמימות. צפייה מהנה ולימוד פורה.

מרצה אסף אלזרע, רכזת הכיתה גב' אפרת הלוי - הקלטות ודיאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

שיעורי רשות - 24 שיעורי העשרה והתפתחות מקצועית - מרצה ד"ר אשר כהן. קורס זה יפתח לצפייה במועד שיעור מס' 20 בשלוחה. צפייה מהנה!
מרצה יאיר פוקס, רכז הכיתה עידו כהן אלורו - הקלטות ודיאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

שיעורי חובה - 14 שיעורים - מרצים ד"ר אשר כהן והגב' ספיר גיידה. יש להשלים את הצפיה בכל שיעורי הקורס עד למועד שיעור מס' 9 (פחמימות) בשלוחה. צפייה מהנה!

                                                                


פורום מקצועי לשיח בנושאי הלימוד. הפורום מנוהל ע"י הגב' טל צור - יועצת בכירה בשיטת הבריאות הטבעית.

מרצה יאיר פוקס, רכזת הכיתה גב' מליה גבזו - הקלטות ודיאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה אסף אלזרע, רכזת הכיתה גב' מליה גבזו - הקלטות ודיאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה הרב יניב סגל, רכזת הכיתה גב' חנה אפריק - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול ועבודה וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה הרב דניאל רוזנטל, רכזת הכיתה גב' לימור סון הר מלך - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול ועבודה וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה הרב יניב סגל, רכזת הכיתה גב' נירה סעדה - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול ועבודה וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה הרב בנימין שוקרון, רכזת הכיתה גב' רחל קמחזי - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול ועבודה וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

שיעורי חובה - 20 שיעורי הכנה לשיעורים הכיתתיים - מרצה הרב דניאל רוזנטל.

מרצה איתמר שיטרית, רכזת הכיתה גב' סיגלית חכמי - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה יאיתמר שיטרית, רכזת הכיתההדס סקעת - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה אסף אלזרע, רכזת הכיתה גב' הדסה אדלר - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה איתמר שיטרית, רכזת הכיתה גב' מליה גבזו - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

שיעורי רשות - 24 שיעורי העשרה והתפתחות מקצועית - מרצה ד"ר אשר כהן. קורס זה יפתח לצפייה במועד שיעור מס' 20 בשלוחה. צפייה מהנה!
מרצה הרב דניאל רוזנטל, רכזת הכיתה גב' חנה אפריק - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול ועבודה וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה הרב דניאל רוזנטל, רכזת הכיתה גב' לימור סון הר מלך - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול ועבודה וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה הרב יניב סגל, רכזת הכיתה גב' נירה סעדה - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול ועבודה וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה הרב אברהם נווה, רכזת הכיתה גב' מיכל סלומון - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול ועבודה וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

שיעורי רשות - 24 שיעורי העשרה והתפתחות מקצועית - מרצה ד"ר אשר כהן. קורס זה יפתח לצפייה במועד שיעור מס' 20 בשלוחה. צפייה מהנה!
שיעורי חובה - 14 שיעורים - מרצים ד"ר אשר כהן והגב' ספיר גיידה. יש להשלים את הצפיה בכל שיעורי הקורס עד למועד שיעור מס' 9 (פחמימות) בשלוחה. צפייה מהנה!

                                                                


שיעורי חובה - 20 שיעורי הכנה לשיעורים הכיתתיים - מרצה הרב דניאל רוזנטל.

שיעורי רשות - 24 שיעורי העשרה והתפתחות מקצועית - מרצה ד"ר אשר כהן. קורס זה יפתח לצפייה במועד שיעור מס' 20 בשלוחה. צפייה מהנה!
שיעורי חובה - 14 שיעורים - מרצים ד"ר אשר כהן והגב' ספיר גיידה. יש להשלים את הצפיה בכל שיעורי הקורס עד למועד שיעור מס' 9 (פחמימות) בשלוחה. צפייה מהנה!

                                                                


Course Image אנטומיה פזיולוגיה מורחב - תש"פ - שיעורי רשות

קורס אנטומיה פיזיולוגיה מורחב בהנחיית ד"ר אשר כהן - 24 שיעורי העשרה והתפתחות מקצועית
%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%90%20.jpg

%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%90%20.jpg
Course Image יסודות הבריאות הטבעית - בהנחיית הרב יובל - 14 שיעורי רשות - תש"פ

קורס יסודות הבריאות הטבעית בהנחיית הרב יובל הכהן אשרוב - 14 שיעורי חובה


%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%90%20%281%29.jpg
Course Image מבוא לאנטומיה פיזיולוגיה וכימיה - 14 שיעורי חובה - תש"פ

קורס מבוא לאנטומיה פיזיולגיה וכימיה, 13 שיעורי חובה של ד"ר אשר כהן והגב' ספיר גיידה - מתוכם לשיעורים בנושא סוכרים, חלבונים וחומצות שומן יש להקשיב לפני השיעור הכיתתי 

Course Image מבוא לבריאות טבעית - 4 שיעורי הטבה בהנחיית אסף אלזרע ואיתמר שיטרית - תש"פ
מבוא לבריאות טבעית - קורס העשרה והתפתחות מקצועית - 4 שיעורים בהנחיית אסף אלזרע ואיתמר שיטרית
Course Image פורום מקצועי במגמת בריאות טבעית- שנה א' תש"פ

פורום מקצועי - מנוהל ע"י טל צור, יועצת בכירה שיטת הבריאות הטבעית

Course Image יסודות עין הבדולח - בהנחיית הרב יובל הכהן אשרוב - 17 שיעורי רשות תש"פ

שיעורים לצפייה עם הרב יובל הכהן אשרוב והרב רוזנטל

השיעורים יועלו לפי קצב צפייה בהתאמה לתכנית הלימודים הפרונטאלית ומצויין בסיליבוס.


Course Image אנטומיה פזיולוגיה מורחב - תש"פ - שיעורי רשות

קורס אנטומיה פיזיולוגיה מורחב בהנחיית ד"ר אשר כהן - 24 שיעורי העשרה והתפתחות מקצועית

Course Image יסודות הבריאות הטבעית - בהנחיית הרב יובל הכהן אשרוב - 14 שיעורי רשות תש"פ

קורס יסודות הבריאות הטבעית בהנחיית הרב יובל הכהן אשרוב - 14 שיעורי חובה

Course Image אנטומיה פזיולוגיה מורחב - תש"פ - שיעורי רשות

קורס אנטומיה פיזיולוגיה מורחב בהנחיית ד"ר אשר כהן - 24 שיעורי העשרה והתפתחות מקצועית

Course Image חומרים כלליים לסטודנטים בשלוחה האינטרנטית מרץ - תש"פ

מבחנים, סיליבוס מעודכן, סרטוני הדרכה ועוד.

Course Image יסודות הבריאות הטבעית - בהנחיית הרב יובל הכהן אשרוב - 14 שיעורי רשות מרץ תש"פ

קורס יסודות הבריאות הטבעית בהנחיית הרב יובל הכהן אשרוב - 14 שיעורי חובה

Course Image  מבואות לרפואה מערבית  - בריאות טבעית - תשע"ט

11 שיעורים חובה לצפייה עד שיעור פחמימות בכיתה

Course Image  פורום מקצועי - בריאות טבעית - תשע"ט

פורום מקצועי המנוהל ע"י אסף אלזרע , 

ראש מגמת בריאות טבעית מורה בשלוחת רמת גן

Course Image  שאלות ותשובות עם הרב אשרוב - בריאות טבעית - תשע"ט

שיעור מצולם אחת לחודש בו הרב אשרוב עונה לכם על שאלות שאתם שולחים אלינו

Course Image אנטומיה פזיולוגיה מורחב - בריאות טבעית - תש"פ

קורס אנטומיה פיזיולוגיה מורחב בהנחיית ד"ר אשר כהן - 24 שיעורי העשרה והתפתחות מקצועית

Course Image יסודות הבריאות הטבעית - בהנחיית הרב יובל - בריאות טבעית - תש"פ

קורס יסודות הבריאות הטבעית בהנחיית הרב יובל הכהן אשרוב - 14 שיעורי חובה

Course Image יסודות עין הבדולח - בהנחיית הרב יובל הכהן אשרוב - 17 שיעורי רשות תש"פ

שיעורים לצפייה עם הרב יובל הכהן אשרוב והרב רוזנטל

השיעורים יועלו לפי קצב צפייה בהתאמה לתכנית הלימודים הפרונטאלית ומצויין בסיליבוס.

Course Image מבוא לאנטומיה פיזיולוגיה וכימיה - בריאות טבעית - תש"פ

קורס מבוא לאנטומיה פיזיולגיה וכימיה, 13 שיעורי חובה של ד"ר אשר כהן והגב' ספיר גיידה - מתוכם לשיעורים בנושא סוכרים, חלבונים וחומצות שומן יש להקשיב לפני השיעור הכיתתי 

Course Image מבוא לבריאות טבעית - 4 שיעורי הטבה בהנחיית אסף אלזרע ואיתמר שיטרית - תש"פ

מבוא לבריאות טבעית - קורס העשרה והתפתחות מקצועית - 4 שיעורים בהנחיית אסף אלזרע ואיתמר שיטרית

Course Image פורום מקצועי במגמת בריאות טבעית- שנה א' תש"פ

פורום מקצועי - מנוהל ע"י טל צור, יועצת בכירה שיטת הבריאות הטבעית

Course Image פרונטלי -  רמת גן צהריים -  ב.ט. - תשע"ט

מצגות, חומר לימודי והקלטות השיעורים הכיתתיים

Course Image פרונטלי - אור הגנוז - ב.ט.  תשע"ט

מצגות, חומר לימודי והקלטות השיעורים הכיתתיים

Course Image פרונטלי - השלוחה האינטרנטית - בריאות טבעית - תשע"ט

מצגות, חומר לימודי והקלטות השיעורים הכיתתיים

Course Image פרונטלי - ירושלים - ב.ט. - תשע"ט

מצגות, חומר לימודי והקלטות השיעורים הכיתתיים

Course Image פרונטלי - רמת גן ערב - ב.ט. - תשע"ט

מצגות, חומר לימודי והקלטות השיעורים הכיתתיים

Course Image שאלות ותשובות עם הרב אשרוב - עיה"ב  - תשע"ט

שיעור מצולם אחת לחודש בו הרב אשרוב עונה לכם על שאלות שאתם שולחים אלינו

Course Image שיעורים לצפייה עם הרב יובל הכהן אשרוב - בריאות טבעית - תשע"ט

שיעורים לצפייה עם הרב יובל הכהן אשרוב.

השיעורים יועלו לפי קצב צפייה בהתאמה לתכנית הלימודים הפרונטאלית

Course Image שיעורים לצפייה עם הרב יובל הכהן אשרוב והרב דניאל רוזנטל - 28 שיעורי חובה - עיה"ב שנה א' תשע"ט העתק 1

שיעורים לצפייה עם הרב יובל הכהן אשרוב והרב רוזנטל

השיעורים יועלו לפי קצב צפייה בהתאמה לתכנית הלימודים הפרונטאלית ומצויין בסיליבוס.


קורס מבוא לאנטומיה פיזיולוגיה וכימיה, 13 שיעורי חובה של ד"ר אשר כהן והגב' ספיר גיידה - יש לצפות בכל הקורס עד לשיעור כיתתי מספר 9 פחמימות. צפייה מהנה ולימוד פורה.